Trang chủ

Chi tiết - Trang chủ

THÔNG TIN CHUNG SỰ KIỆN

Triển lãm chuyên ngành trong lĩnh vực Công Nghệ Thành Phố Thông Minh
cùng với các triển lãm song hành, nơi quy tụ các Doanh nghiệp hàng đầu Trong Nước và Quốc Tế

Smart City Asia 2025 | SMART and SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE SHOW - SMART TECH SHOW - ENERGY SHOW - AI/BIGDATA SHOW - LIGHTING SHOW

07-09.05.2025, Sảnh A - B, SECC, Tp.HCM, Việt Nam


BÁO CÁO 2024

 • 0 +
  Visitors
 • 0 +
  Countries
 • 0 +
  1:1 business meeting
 • 0 +
  Exhibitors
 • 0 +
  Speakers
Đơn vị Bảo trợ
Đơn vị Tổ chức