Đăng ký gian hàng

Chi tiết - Đăng ký gian hàng

Đăng ký gian hàng

  thông tin công ty
  thông tin người liên hệ

  Sản phẩm triển lãm


  lựa chọn gian hàng


  Gian đất trống: $7,000/ 18m2Gian tiêu chuẩn: $4,000/9m2

  Gian nâng cấp: $4,500/9m2