Thông Tin Chung – Smart City Asia 2023

Thông Tin Chung

TỔNG QUAN

Tên Triển lãm              Triển lãm Quốc tế Thành Phố Thông Minh Châu Á 2023

Thời Gian:
                  13 – 15 Tháng 4, 2023

Quy Mô:                       400 Đơn vị Trưng bày

Địa Điểm:                    Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm SECC

Ban Tổ Chức:              EXPORUM

Đồng Tổ Chức:            Hội Truyền Thông Số Việt Nam

                                    Viện Sáng Tạo và Chuyển Đổi Số

Đơn Vị Bảo Trợ:          Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam

                                    UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

Phối Hợp Tổ Chức       Công Viên Phần Mềm Quang Trung

                                    Hội Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

                                    Trung Tâm ICT Code

                                    Korea Federation of SMEs (KBIZ)

Sự Kiện Đặc Biệt:       Diễn Đàn Quốc Gia 

                                    Hội Thảo Chuyên Ngành

                                    Kết Nối Doanh Nghiệp

                                    Khu Vực Trải Nghiệm Thông Minh