Thông Tin Chung

TỔNG QUAN

Thời Gian:                  26-28/05/2022

Địa Điểm:                    Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm SECC

Ban Tổ Chức:              EXPORUM

Đồng Tổ Chức:            Hội Truyền Thông Số Việt Nam

Đơn Vị Bảo Trợ:          Bộ Ngoại Giao Việt Nam

                                    Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam

                                    UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

                                    Công Viên Phần Mềm Quang Trung

                                    Hội Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

                                    Trung Tâm ICT Code

                                    Hội Internet Việt Nam

                                    Hội Chiếu Sáng Việt Nam

Sự Kiện Đặc Biệt:       Tuần Lễ Chuyển Đổi Số 

                                    Hội Thảo Chuyên Ngành

                                    Kết Nối Doanh Nghiệp

                                    Khu Vực Trải Nghiệm Thông Minh

Lĩnh Vực Trưng Bày:  Thiết Bị Thông Minh, Nhà Ở Thông Minh, Nhà Máy Thông Minh, Thành Phố Thông Min2