HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Chi tiết - HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

HPE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

 • Tên công ty HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
 • Quốc gia
 • CEO
Website
Sản phẩm trưng bày
Giới thiệu công ty, sản phẩmHPE là công ty edge-to-cloud toàn cầu được xây dựng để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn. Làm sao? Bằng cách giúp bạn kết nối, bảo vệ, phân tích và hành động trên tất cả dữ liệu và ứng dụng của bạn ở bất cứ đâu, từ biên cho đến đám mây, để bạn có thể biến thông tin chi tiết thành kết quả với tốc độ cần thiết để phát triển trong thế giới phức tạp ngày nay.Sự đổi mới trong thành phố thông minh được thúc đẩy bởi quá trình dân chủ hóa dữ liệu, phân tích nâng cao để cảm nhận sự phong phú của dữ liệu được tạo ra bởi các kết nối giữa con người và vạn vật cũng như các mô hình kinh doanh mới được kích hoạt bởi các công nghệ thông minh. Những thách thức hiện tại bao gồm quản lý dữ liệu bị thiếu, các ứng dụng và sử dụng dữ liệu phức tạp cũng như thiếu thông tin thời gian thực.

Cách tiếp cận của HPE đối với các thành phố thông minh là thiết lập một kiến trúc tập trung vào biên, hỗ trợ đám mây và dựa trên dữ liệu để có thể mang lại kết quả lấy người dân làm trung tâm hiện tại và trong tương lai.

Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment