Hình Ảnh Sự Kiện

Chi tiết - Hình Ảnh Sự Kiện

Đà Nẵng có 8 sản phẩm xuất sắc tham dự Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á 21-06-2023
Phát triển hạ tầng dữ liệu cho đô thị thông minh qua Smart City Asia 2023. 21-06-2023
Thúc đẩy hợp tác công tư, phát triển đô thị thông minh tại Smart City Asia 2023 21-06-2023
Smart City Asia 2023 ‘hút’ hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tham dự 21-06-2023
Smart city Asia 2023 thu hút nhiều doanh nghiệp quốc tế 21-06-2023
Đăng Ký Gian Hàng 16-02-2023
Báo cáo Triển lãm Smart City Asia 2023 16-02-2023
Hình Ảnh Sự Kiện 16-02-2023