Zegal Vietnam Joint Stock Company

Chi tiết - Zegal Vietnam Joint Stock Company

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

Zegal Vietnam Joint Stock Company

 • Công ty Zegal Vietnam
 • Quốc gia Việt Nam
 • CEO Ông Cam Ánh Dương
Websitehttp://zegal.vn
Sản phẩm trưng bày
Giới thiệu công ty, sản phẩmZEGAL Việt Nam tập trung cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, ổn định, độc quyền với thiết kế và chức năng độc đáo cho giải pháp chiếu sáng như Barrisol, LTECH và ZEGAL Lighting.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment