WooKyoung Informatinn Technology Co., Ltd.

Chi tiết - WooKyoung Informatinn Technology Co., Ltd.

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

WooKyoung Informatinn Technology Co., Ltd.

 • Tên công ty WooKyoung Informatinn Technology Co., Ltd.
 • Quốc gia Korea
 • CEO Mr Yunha Park
Websitehttp://www.wkit.co.kr
Sản phẩm trưng bàyIT
Giới thiệu công ty, sản phẩm1. Nền tảng phân tích video dựa trên đám mây
2. Phần mềm phân tích video cho mạng lưới an sinh xã hội, quản lý thảm họa và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment