VIET NAM INDUSTRIAL TECHNICAL TRADING PRODUCTION CO., LTD

Chi tiết - VIET NAM INDUSTRIAL TECHNICAL TRADING PRODUCTION CO., LTD

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

VIET NAM INDUSTRIAL TECHNICAL TRADING PRODUCTION CO., LTD

 • Công ty VIET NAM INDUSTRIAL TECHNICAL TRADING PRODUCTION CO., LTD
 • Quốc gia Vietnam
 • CEO TRAN QUOC VIET
Websitevietpackmachinery.com
Sản phẩm trưng bàyRobot
Giới thiệu công ty, sản phẩmRobot giao hàng tên KettyBot – thương hiệu Pudu Robotic màu trắng
Robot giao hàng tên BellaBot – thương hiệu Pudu Robotic màu trắng
Robot làm sạch thương mại thông minh tên CC1 – thương hiệu Pudu Robotic
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment