TWINNY

Chi tiết - TWINNY

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

TWINNY

 • Tên công ty TWINNY
 • Quốc gia Korea
 • CEO Mr. Youngseok Cheon
Websitehttp://twinny.ai
Sản phẩm trưng bàyRobot di động tự trị
Giới thiệu công ty, sản phẩmRobot di động tự động ‘NarGo’ có thể vận chuyển nguyên liệu thô và thành phẩm cũng như chuyển giao giữa các quy trình.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment