SVN AUTOMATION COMPANY LIMITED

Chi tiết - SVN AUTOMATION COMPANY LIMITED

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

SVN AUTOMATION COMPANY LIMITED

 • Công ty SVN AUTOMATION COMPANY LIMITED
 • Quốc gia Vietnam
 • CEO TRAN HUU HUNG
Websitesvnautomation.com
Sản phẩm trưng bày
Giới thiệu công ty, sản phẩmCông ty TNHH SVN Automation, trước đây gọi là Sophic Automation Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Sophic Automation có trụ sở tại Penang, Malaysia, đặt mục tiêu trở thành chuyên gia toàn cầu trong việc đưa Smart vào các nhà máy và Thành phố trên toàn thế giới thông qua các giải pháp Internet of Things công nghiệp tích hợp của chúng tôi. Các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi là Máy thông minh hơn và Tự động hóa, Công nhân thông minh hơn, Vận hành thông minh hơn, Tài sản thông minh hơn và Nhân tài thông minh hơn. Chúng tôi đã cung cấp Sản phẩm và Giải pháp cho hơn 50 khách hàng MNC và SME. Chúng tôi cũng cung cấp Cobot và AMR cho sản xuất thông minh.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment