SMARTR.CO

Chi tiết - SMARTR.CO

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

SMARTR.CO

 • Công ty SMARTR.CO
 • Quốc gia Vietnam
 • CEO Van Nguyen
Websitesmartr.co
Sản phẩm trưng bàySMARTR LMS
Giới thiệu công ty, sản phẩmSmartR LMS, cánh cổng giúp bạn học tập và phát triển thông minh hơn. Khám phá các công cụ của chúng tôi để nhận được phản hồi toàn diện, nội dung do AI tạo ra và trải nghiệm học tập thú vị, hấp dẫn. Dễ dàng theo dõi hiệu suất, đạt mục tiêu và nuôi dưỡng nhân tài một cách hiệu quả. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc chuyển đổi hoạt động phát triển nhân tài để đạt được thành công lâu dài và bền vững.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment