SGTECH

Chi tiết - SGTECH

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

SGTECH

 • Tên Công Ty SGTECH
 • Quốc Gia Singapore
 • CEO Mr. Yean Cheong
Websitego-global@sgtech.org.sg
Sản phẩm trưng bày
Giới thiệu công ty, sản phẩm

SGTech là hiệp hội thương mại hàng đầu cho ngành công nghệ của Singapore. Đại diện cho hơn 1.000 công ty thành viên từ các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, các doanh nghiệp lớn của địa phương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sôi động và các công ty khởi nghiệp sáng tạo, đây là cộng đồng lớn nhất ở Singapore, nơi các công ty hội tụ để ủng hộ sự thay đổi và thúc đẩy những gì cho phép đổi mới công nghệ và thúc đẩy công nghệ áp dụng để thúc đẩy tính bền vững cao hơn trong lĩnh vực này.

Sứ mệnh của SGTech là thúc đẩy một hệ sinh thái thịnh vượng giúp Singapore trở thành một cường quốc công nghệ toàn cầu.

 

Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment