SEP Cooperative

Chi tiết - SEP Cooperative

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

SEP Cooperative

 • Tên công ty SEP Cooperative
 • Quốc gia Korea
 • CEO Hyun Dong-hoon
Websitehttp://k-sep.co.kr
Sản phẩm trưng bàyNền tảng giám sát carbon dựa trên Meta Factory
Giới thiệu công ty, sản phẩmNền tảng giám sát carbon dựa trên Meta Factory là một dịch vụ thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng của công ty trong thời gian thực và cho phép các quan chức của công ty kiểm tra việc sử dụng năng lượng trong thời gian thực. Dựa trên dữ liệu năng lượng được thu thập, lượng năng lượng sử dụng, phí và lượng khí thải carbon trên mỗi sản phẩm sẽ được tính toán. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ metaverse bằng cách quét 3D trong quy trình.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment