SCS SOLUTIONS

Chi tiết - SCS SOLUTIONS

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

SCS SOLUTIONS

 • Công ty SCS Solutions
 • Quốc gia Vietnam
 • CEO Le Dang Hoang Vu
Websitescssolutions.io
Sản phẩm trưng bàyGiải pháp phần mềm, Gia công phần mềm
Giới thiệu công ty, sản phẩmMột cường quốc phát triển phần mềm một cửa hàng đầu ở: Chăm sóc sức khỏe, Tài chính, Thương mại điện tử, Giáo dục, Proptech, Hậu cần, Sản xuất
với top 5% nhân tài Việt Nam
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment