NORMA

Chi tiết - NORMA

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

NORMA

 • Tên công ty NORMA
 • Quốc gia Korea
 • CEO Mr. hyunchul Jung
Websitehttps://www.norma.co.kr
Sản phẩm trưng bàyAn ninh
Giới thiệu công ty, sản phẩm– Q Care Connect : Q Care Connect là sản phẩm VPN PQC SSL của Norma cung cấp liên lạc an toàn giữa các thiết bị và hệ thống mạng.
– IoT Care : IoT Care là giải pháp đảm bảo an ninh và quản lý các thiết bị và mạng IoT.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment