JUMPSTART DISRUPTIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

Chi tiết - JUMPSTART DISRUPTIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

JUMPSTART DISRUPTIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

 • Tên công ty JUMPSTART DISRUPTIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
 • Quốc gia Singapore (HQ), Vietnam
 • CEO Mr. Frank Lee, Founder & Managing Director
Websitehttps://jdi.group/
Sản phẩm trưng bàyChương trình Hòa nhập Việt Nam, Mở rộng Thị trường Việt Nam, Thiết lập Thị trường Việt Nam, Dịch vụ Doanh nghiệp Việt Nam, Xúc tiến Thị trường Việt Nam
Giới thiệu công ty, sản phẩm

JDI là một chất xúc tác mạo hiểm thúc đẩy tương lai của sự đổi mới. Kể từ năm 2016, chúng tôi đã bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân của các công ty đổi mới. Chúng tôi trao quyền cho họ với kiến thức và nguồn lực chiến lược để xây dựng và nhân rộng những đổi mới đột phá của họ ra thế giới.

Ra mắt JDI là nhánh mở rộng thị trường của Tập đoàn JDI. Cách tiếp cận 3 giai đoạn của chúng tôi đã được thử nghiệm và chứng minh là giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động và tài chính, đồng thời đặt nền tảng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm tương lai của công việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, BFSI (ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm), khách sạn, công nghiệp 4.0, thành phố thông minh, web 3.0 và ESG.

 

Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment