INFRANICS Co., LTD

Chi tiết - INFRANICS Co., LTD

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

INFRANICS Co., LTD

 • Tên công ty INFRANICS Co., LTD
 • Quốc gia Korea
 • CEO Mr. Young Sun Song
Websitehttp://www.infranics.com/
Sản phẩm trưng bàyIT Phần mềm
Giới thiệu công ty, sản phẩmGiải pháp quản lý cơ sở hạ tầng CNTT hợp nhất cho HP, IBM, Dell và máy chủ VM trên đám mây, Cisco và nhà cung cấp mạng khác, lưu lượng mạng, IoT, HVAC, hệ thống cơ sở, v.v.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment