INDONESIA INTERNATIONAL SMART CITY EXPO & FORUM

Chi tiết - INDONESIA INTERNATIONAL SMART CITY EXPO & FORUM

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

INDONESIA INTERNATIONAL SMART CITY EXPO & FORUM

 • Công ty INDONESIA INTERNATIONAL SMART CITY EXPO & FORUM
 • Quốc gia Indonesia
 • CEO ATTY SUMIATY HERMAN
Websitehttps://iismex.com/
Sản phẩm trưng bàyTổ chức sự kiện
Giới thiệu công ty, sản phẩmDiễn đàn & Triển lãm Thành phố Thông minh Quốc tế Indonesia (IISMEX) là một trong những công nghệ hàng năm lớn nhất của Indonesia, là công nghệ hiện tại, ICT và IOT, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và kinh doanh liên quan đến các nhà cung cấp và giải pháp thành phố thông minh. IISMEX 2024 là phiên bản thứ 7 được Bộ Nội vụ hỗ trợ thông qua Tổng cục Quản lý Khu vực. Sự kiện có sự tham dự của các bên liên quan cấp cao của chính phủ như Bộ Nội vụ và các công ty, nhà cung cấp, hiệp hội trong các lĩnh vực liên quan.
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment