DomestIQ

Chi tiết - DomestIQ

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

DomestIQ

 • Tên công ty DomestIQ
 • Quốc gia Italy
 • CEO Mariia Ostrovskaia
WebsiteDomestiq.app
Sản phẩm trưng bàyNền tảng DomestIQ
Giới thiệu công ty, sản phẩmDomestIQ là một cách đơn giản để giải quyết tất cả các vấn đề về nhà ở và tiện ích trong một ứng dụng.
Không cần phải tìm kiếm số điện thoại của một công ty quản lý tài sản, xếp hàng dài bất tận để thanh toán các tiện ích, bối rối với hóa đơn giấy và biên lai thanh toán hoặc nghỉ làm để gọi thợ sửa ống nước.
Sử dụng DomesIQ để:
• Thanh toán hóa đơn tiện ích và phí đại tu
• Gọi chuyên gia
• Nhận biết tin tức về nhà và công ty quản lý của bạn
• Tham gia biểu quyết và các cuộc họp của chủ sở hữu
• Cấp thẻ vào cửa và xe ra vào
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment