CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI (SAO MAI EDUCATION GROUP)

Chi tiết - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI (SAO MAI EDUCATION GROUP)

HOME EXHIBITION Online Exhibition

Smart City Service

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI (SAO MAI EDUCATION GROUP)

 • Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI (SAO MAI EDUCATION GROUP)
 • Quốc gia Vietnam
 • CEO Dao Ngoc Hoang Giang (Mr.)
Websitewww.saomaiedu.com
Sản phẩm trưng bàyThiết bị giáo dục
Giới thiệu công ty, sản phẩmTập đoàn Giáo dục Sao Mai có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ dành riêng cho giáo dục và thư viện tại Việt Nam. Sao Mai hiện đang hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới để xây dựng, tư vấn và cung cấp giải pháp phòng học thông minh, thư viện thông minh, thi và kiểm tra trực tuyến, trường học thông minh đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo yêu cầu của chính phủ, thông tư, dự án
Inquiry Mail
 • To

  2U Social Cooperative

 • Inquiry

  For Example
  ㆍCompany Introduction
  ㆍFill out requests
  Ex) Product inquiry, Order quantity, Biz-Matching request, MOQ delivery lead time, etc.

 • Attachment