TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thông Tin
Chi Tiết
Thời Gian
26-28.05.2022 | 10.00 ~ 16.00
Địa Điểm
Khu Vực Chuyển Đổi Số
Hoạt Động Diễn Ra
Giải Thưởng Chuyển Đổi Số, Diễn Đàn Chuyển Đổi Số, Trưng Bày Giải Pháp
Đối Tượng Tham Dự
Văn Phòng Chính Phủ, Các Bộ, Ban Ngành, Đơn Vị Trưng Bày, Khách Tham Quan, Khách Mua Hàng.
Chương trình Tuần Lễ Chuyển Đổi Số là chương trình quốc gia, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các tình thành tại Việt Nam, mang đến những Công Nghệ, Xu Hướng mới nhất tại Việt Nam, đẩy mạnh chương trình hợp tác giữa các tổ chức địa phương, doanh nghiệp và Cơ quan nhà nước.