Hướng Dẫn Đăng Ký – Smart City Asia 2023

Hướng Dẫn Đăng Ký

TỔNG QUAN

Ban Tổ Chức: Công ty TNHH EXPORUM Vietnam
Sự Kiện Đặc Biệt: Khu Trải Nghiệm Smart City
Lĩnh vực trưng bày: Thiết Bị Thông Minh, Nhà Ở Thông Minh, Nhà Máy Thông Minh, Thành Phố Thông Minh 

Chi phí Gian Hàng

Loại Gian Hàng
Đơn Giá (9m2)
Chi Tiết
Hình Ảnh
Đất Trống
USD 3,000
Chỉ gồm đất trống (Chưa bao gồm Phí quản lý & Phí điện) – Diện tích đăng ký tối thiểu: 18m2
Gian Tiêu Chuẩn
USD 3,300
Gồm Bảng tên, Bàn (1), Ghế (2), Đèn 100W (2), Ổ cắm điện 5amp (1), Giỏ đựng rác (1), Thảm

Chính Sách Giảm Giá

Phân Loại
Mức Giảm
Ghi Chú
Đăng ký sớm
10%
Thời hạn đăng kí trước Ngày 31.07.2022
Tham dự 2022
5%
Tham dự trở lại vào năm 2023

Cách Thức Đăng Ký

Điền đơn đăng ký và gửi về Ban Thư ký qua email.
Ban Tổ Chức sẽ soạn hợp đồng dựa trên thông tin có trong đơn đăng ký. Thanh toán 50% phí đăng ký trong vòng 2 tuần từ ngày ký hợp đồng.
Hoàn tất thanh toán 50% phí còn lại trong tháng tiếp theo.
Bước 1
Bước 2
Bước 3