Hướng dẫn đăng ký tham quan – Smart City Asia 2023

Hướng dẫn đăng ký tham quan

Cách Thức Đăng Ký Tham Quan Triển Lãm

Hình thức
Phí tham dự
Đăng ký trước
Miễn phí
Thư mời
Miễn phí
Khách tham quan
Miễn phí
  • Khách tham quan vui lòng điền đầy đủ vào đơn đăng ký và nhận thẻ ra vào tại quầy.
  • Khách đăng ký trước và Khách mời có thể nhận thẻ đeo đã được in sẵn tại quầy đăng ký.